Steps to buy online

1. Krijoni një llogari përpara se të bëni blerjen

2. Tani je gati për porosinë

3. Verifikimi i të dhënave është një hap i rëndësishëm