Politika e transportit

Destinacioni Kostoja Pesha Koha e dërgimit
Tirana (inside Unaza ) 150 lekë Deri në 5 kg Brenda 24 orëve
Tiranë (jashtë Unazës) 300 lekë Deri në 5 kg Brenda 24-48 orëve
Qytetet e ndryshme të Shqipërisë 300 lekë Deri në 5 kg Brenda 2-3 ditëve
Kosova 6 euro Deri në 3 kg Brenda 3-5 ditëve
Maqedonia e Veriut 8 euro Deri në 2 kg Brenda 4-7 ditëve

*Për produktet që i kalojnë këto pesha, do të ketë një shtesë transporti prej 50 lekë/KG për Shqipërinë dhe do të ketë një shtesë transporti prej 2 Euro/KG për Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut.