Politika e privatësisë

Kjo Politikë e Privatësisë përshkruan se si www.albagame.al ("Sajti" ose "ne") mbledh, përdor dhe zbulon të dhënat tuaja personale kur ju vizitoni ose bëni një blerje nga Sajti.

Kontaktoni

Pas shqyrtimit të kësaj politike, nëse keni pyetje shtesë, dëshironi më shumë informacion në lidhje me praktikat tona të privatësisë ose dëshironi të bëni një ankesë, ju lutemi na kontaktoni me e-mail në support@albagame.al ose me postë duke përdorur detajet e dhëna më poshtë:

Albagame sh.p.k, Rruga Mujo Ulqinaku, Nd.16, H.12, 1001 Tiranë , Albania

Mbledhja e informacionit personal

Kur vizitoni sajtin, ne mbledhim informacione të caktuara në lidhje me pajisjen tuaj, ndërveprimin tuaj me sitin dhe informacionin e nevojshëm për të përpunuar blerjet tuaja. Ne gjithashtu mund të mbledhim informacion shtesë nëse na kontaktoni për mbështetjen e klientit. Në këtë Politikë të Privatësisë, ne i referohemi çdo informacioni në lidhje me një individ të identifikueshëm (duke përfshirë informacionin më poshtë) si "Informacion Personal". Shikoni listën më poshtë për më shumë informacion rreth informacioneve personale që mbledhim dhe pse.

 • Informacioni i pajisjes
  • Qëllimi i grumbullimit: për të ngarkuar faqen me saktësi për ju dhe për të kryer analiza në përdorimin e sajtit për të optimizuar faqen tonë.
  • Burimi i koleksionit: Mbledhur automatikisht kur hyni në faqen tonë duke përdorur skedarë kuki, skedarë regjistrash, fenerë ueb, etiketa ose pikselë [SHTO OSE ZBRIT NDONJË TEKNOLOGJI TJETËR GJUMIMIT TË PËRDORUR].
  • Zbulimi për një qëllim biznesi: ndarë me procesorin tonë Shopify [SHTO NDONJE SHITES TJETER ME TE CILI NDAJENI KETE INFORMACION].
  • Informacioni personal i mbledhur: versioni i shfletuesit të internetit, adresa IP, zona kohore, informacioni i cookie-ve, cilat faqe ose produkte shikoni, termat e kërkimit dhe si ndërveproni me sajtin [SHTO OSE ZBRIT NDONJE INFORMACION TJETER PERSONAL I MBLEDHUR].
 • Informacioni i porosisë
  • Qëllimi i grumbullimit: për t'ju ofruar produkte ose shërbime për të përmbushur kontratën tonë, për të përpunuar informacionin tuaj të pagesës, për të rregulluar transportin dhe për t'ju ofruar fatura dhe/ose konfirmime porosie, për të komunikuar me ju, për të kontrolluar porositë tona për rrezik ose mashtrim të mundshëm dhe kur janë në linjë me preferencat që keni ndarë me ne, ju ofrojmë informacione ose reklama në lidhje me produktet ose shërbimet tona.
  • Burimi i koleksionit: mbledhur nga ju.
  • Zbulimi për një qëllim biznesi: ndarë me procesorin tonë Shopify [SHTO NDONJË SHITES TJETËR ME TË CILIN NDAJENI KËTË INFORMACION. PËR SHEMBULL, KANALET E SHITJES, PORTAT E PAGESAVE, APLIKACIONET E DERGIMIT DHE PLOTËSIMIT].
  • Informacioni personal i mbledhur: emri, adresa e faturimit, adresa e transportit, informacioni i pagesës (përfshirë numrat e kartës së kreditit [FUT NDONJË LLOJ TJETËR PAGESE TË PRANOHET]), adresën e emailit dhe numrin e telefonit.
 • Informacion për mbështetjen e klientit
  • Qëllimi i grumbullimit:
  • Burimi i koleksionit:
  • Zbulimi për një qëllim biznesi:
  • Informacioni personal i mbledhur: [FUT NDONJË INFORMACION TJETËR QË MBLIDHNI: TË DHËNAT OFFLINE, TË DHËNAT/LISTAT E BLERJEVE TË MARKETINGUT]
  • Qëllimi i grumbullimit: për të ofruar mbështetje për klientët.
  • Burimi i koleksionit: mbledhur nga ju
  • Zbulimi për një qëllim biznesi: [SHTO NDONJË SHITES TË PËRDORUR PËR TË SIGURUAR MBËSHTETJEN E KLIENTIT]
  • Informacioni personal i mbledhur: [SHTO NDONJË MODIFIKIM NË INFORMACIONIN E LENDUAR MË SIPER OSE INFORMACION SHTESË SIPAS NEVOJES.]

[FUT SEKSIONIN E MËPOSHTME NËSE KËRKOHET KUFIZIM MOSHE]

Të miturit

Sajti nuk është i destinuar për individë nën moshën [FUT MOSHËN]. Ne nuk mbledhim qëllimisht informacione personale nga fëmijët. Nëse jeni prindi ose kujdestari dhe besoni se fëmija juaj na ka dhënë informacione personale, ju lutemi na kontaktoni në adresën e mësipërme për të kërkuar fshirjen.

Ndarja e informacionit personal

Ne ndajmë të dhënat tuaja personale me ofruesit e shërbimeve për të na ndihmuar të ofrojmë shërbimet tona dhe të përmbushim kontratat tona me ju, siç përshkruhet më sipër. Për shembull:

 • Ne përdorim Shopify për të fuqizuar dyqanin tonë online. Mund të lexoni më shumë rreth mënyrës se si Shopify përdor të dhënat tuaja personale këtu: https://www.shopify.com/legal/privacy.
 • Ne mund t'i ndajmë të dhënat tuaja personale për të qenë në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi, për t'iu përgjigjur një thirrjeje, urdhër kërkimi ose kërkesave të tjera të ligjshme për informacionin që marrim, ose për të mbrojtur ndryshe të drejtat tona.
 • [FUT INFORMACION RRETH OFRUESVE TË TJERA SHËRBIME]

[PERFSHINI SEKSIONIN E MËPOSHTËM NËSE PERDORNI RIMARKETING OSE REKLAMA E SHQYRTUESHME]

Reklamim i sjelljes

Siç përshkruhet më lart, ne përdorim të dhënat tuaja personale për t'ju ofruar reklama të synuara ose komunikime marketingu që besojmë se mund të jenë me interes për ju. Për shembull:

 • [FUT NËSE ZBATOHET] Ne përdorim Google Analytics për të na ndihmuar të kuptojmë se si klientët tanë e përdorin faqen. Mund të lexoni më shumë rreth mënyrës se si Google përdor të dhënat tuaja personale këtu: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Ju gjithashtu mund të tërhiqeni nga Google Analytics këtu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • [FUT NËSE PERDOR NJË APLIKACION MARKETING PALË E TRETË QË MBLIDH INFORMACION RRETH AKTIVITETIT TË BLERËSVE NË FAQIN TUAJ] Ne ndajmë informacione në lidhje me përdorimin tuaj të sitit, blerjet tuaja dhe ndërveprimin tuaj me reklamat tona në faqet e tjera të internetit me partnerët tanë reklamues. Ne mbledhim dhe ndajmë disa nga këto informacione drejtpërdrejt me partnerët tanë të reklamave, dhe në disa raste përmes përdorimit të cookies ose teknologjive të tjera të ngjashme (për të cilat ju mund të pranoni, në varësi të vendndodhjes tuaj).
 • [FUT SHËRBIME TË TJERA REKLAMAVE TË PËRDORUR]

Për më shumë informacion se si funksionon reklamimi i synuar, mund të vizitoni faqen edukative të Iniciativës së Reklamimit të Rrjetit ("NAI") në https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Ju mund të tërhiqeni nga reklamimi i synuar duke:

[PËRFSHI LIDHJET TË SHQYRTIMIT NGA CILDO SHËRBIM QË SHFRYTËZOHET. LIDHJET E PËRBASHKËTA PËRFSHIJEN:

Për më tepër, mund të tërhiqeni nga disa prej këtyre shërbimeve duke vizituar portalin e tërheqjes së Aleancës së Reklamimit Dixhital në: https://optout.aboutads.info/.

Përdorimi i të dhënave personale

Ne përdorim informacionin tuaj personal për t'ju ofruar shërbimet tona, të cilat përfshijnë: ofrimin e produkteve për shitje, përpunimin e pagesave, dërgimin dhe përmbushjen e porosisë tuaj, dhe mbajtjen tuaj të përditësuar për produktet, shërbimet dhe ofertat e reja.

[PERFSHINI SEKSIONIN E MËPOSHTËM NËSE DYQANI JUAJ NDODHET NË APO NËSE KENI KLIENTË NË EVROPË]

Baza e ligjshme

Në bazë të Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave ("GDPR"), nëse jeni banor i Zonës Ekonomike Evropiane ("EEA"), ne përpunojmë informacionin tuaj personal sipas bazave ligjore të mëposhtme:

[PERFSHI TE GJITHA QE ZBATOHEN PER BIZNESIN TUAJ]

 • Pëlqimi juaj;
 • Ekzekutimi i kontratës midis jush dhe Faqes;
 • Pajtueshmëria me detyrimet tona ligjore;
 • Për të mbrojtur interesat tuaja jetike;
 • Për të kryer një detyrë të kryer në interes të publikut;
 • Për interesat tona legjitime, të cilat nuk mbizotërojnë të drejtat dhe liritë tuaja themelore.

Mbajtja

Kur bëni një porosi përmes faqes, ne do t'i ruajmë të dhënat tuaja personale për të dhënat tona, përveç nëse dhe derisa të na kërkoni ta fshijmë këtë informacion. Për më shumë informacion mbi të drejtën tuaj të fshirjes, ju lutemi shihni seksionin "Të drejtat tuaja" më poshtë.

Vendimmarrja automatike

Nëse jeni rezident i ZEE-së, keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin bazuar vetëm në vendimmarrje të automatizuar (që përfshin profilizimin), kur ky vendim ka një efekt ligjor mbi ju ose përndryshe ju prek ndjeshëm.

ne [BËR/MOS] angazhohen në vendimmarrje plotësisht të automatizuara që kanë një efekt ligjor ose ndryshe të rëndësishëm duke përdorur të dhënat e klientit.

Procesori ynë Shopify përdor vendimmarrje të kufizuar të automatizuar për të parandaluar mashtrimin që nuk ka një efekt ligjor ose të rëndësishëm për ju.

Shërbimet që përfshijnë elemente të vendimmarrjes së automatizuar përfshijnë:

 • Lista e zezë e përkohshme e adresave IP të lidhura me transaksione të dështuara të përsëritura. Kjo listë e zezë vazhdon për një numër të vogël orësh.
 • Lista e zezë e përkohshme e kartave të kreditit të lidhura me adresat IP të listës së zezë. Kjo listë e zezë vazhdon për një numër të vogël ditësh.

[Përfshi seksionin e mëposhtëm vetëm nëse shisni informacione personale, siç përcaktohet nga Akti i Privatësisë së Konsumatorit në Kaliforni]

Shitja e të dhënave personale

Faqja jonë shet Informacione Personale, siç përcaktohet nga Akti i Privatësisë së Konsumatorit në Kaliforni të vitit 2018 ("CCPA").

[Fut:

 • kategoritë e informacionit të shitur;
 • udhëzime se si të tërhiqeni nga shitja;
 • Nëse biznesi juaj shet informacione për të miturit (nën 16 vjeç) dhe nëse ju merrni autorizim afirmativ;
 • Nëse jepni një nxitje financiare për të shitur informacion, jepni informacion se çfarë është ai nxitje.]

Të drejtat tuaja

[PERFSHINI SEKSIONIN E MËPOSHTËM NËSE DYQANI JUAJ NDODHET NË APO NËSE KENI KLIENTË NË EVROPË]

GDPR

Nëse jeni banor i ZEE-së, keni të drejtë të aksesoni informacionin personal që ne mbajmë për ju, t'i transferoni ato në një shërbim të ri dhe të kërkoni që të dhënat tuaja personale të korrigjohen, përditësohen ose fshihen. Nëse dëshironi të ushtroni këto të drejta, ju lutemi na kontaktoni përmes informacionit të kontaktit të mësipërm. [OSE SHFUT UDHËZIME ALTERNATIVE PËR DËRGIMIN E KËRKESAVE TË QASJES, FSHIRJES, KORRIGJIMIT DHE TRAJTUESHMËRISË]

Informacioni juaj personal do të përpunohet fillimisht në Irlandë dhe më pas do të transferohet jashtë Evropës për ruajtje dhe përpunim të mëtejshëm, duke përfshirë Kanada dhe Shtetet e Bashkuara. Për më shumë informacion se si transferimet e të dhënave përputhen me GDPR, shihni Letrën e Bardhë GDPR të Shopify: https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy/GDPR.

[PERFSHINI SEKSIONIN E MËPOSHTËM NËSE BIZNESI JUAJ ËSHTË SUBJEKT TË AKTIT TË PRIVATISË TË KONSUMATORIT TË KALIFORNISË]

CCPA

Nëse jeni banor i Kalifornisë, keni të drejtë të aksesoni informacionin personal që ne mbajmë për ju (i njohur gjithashtu si 'E drejta për të ditur'), t'i transferoni ato në një shërbim të ri dhe të kërkoni që të dhënat tuaja personale të korrigjohen , përditësuar ose fshirë. Nëse dëshironi të ushtroni këto të drejta, ju lutemi na kontaktoni përmes informacionit të kontaktit të mësipërm. [OSE SHFUT UDHËZIME ALTERNATIVE PËR DËRGIMIN E KËRKESAVE TË QASJES, FSHIRJES, KORRIGJIMIT DHE TRAJTUESHMËRISË]

Nëse dëshironi të caktoni një agjent të autorizuar për të paraqitur këto kërkesa në emrin tuaj, ju lutemi na kontaktoni në adresën e mësipërme.

Biskota

Një cookie është një sasi e vogël informacioni që shkarkohet në kompjuterin ose pajisjen tuaj kur vizitoni faqen tonë. Ne përdorim një sërë cookie-sh të ndryshme, duke përfshirë kuki funksionale, të performancës, reklamave dhe mediave sociale ose të përmbajtjes. Biskota e bëjnë më të mirë përvojën tuaj të shfletimit duke lejuar faqen e internetit të kujtojë veprimet dhe preferencat tuaja (si identifikimi dhe zgjedhja e rajonit). Kjo do të thotë që ju nuk keni nevojë ta rifusni këtë informacion sa herë që ktheheni në sajt ose shfletoni nga një faqe në tjetrën. Biskota gjithashtu ofrojnë informacion se si njerëzit përdorin faqen e internetit, për shembull nëse është hera e parë që e vizitojnë ose nëse janë vizitorë të shpeshtë.

Ne përdorim cookie-t e mëposhtme për të optimizuar përvojën tuaj në faqen tonë dhe për të ofruar shërbimet tona.

[Sigurohuni që ta kontrolloni këtë listë kundrejt listës aktuale të cookie-ve të Shopify në vitrinën e tregtarit: https://www.shopify.com/legal/cookies ]

Cookies të nevojshme për funksionimin e dyqanit

Emri Funksioni Kohëzgjatja
_ab Përdoret në lidhje me aksesin te administratori. 2 vjet
_secure_sesion_id Përdoret në lidhje me lundrimin nëpër një vitrinë. 24h
_shopify_country Përdoret në lidhje me arkën. sesioni
_shopify_m Përdoret për menaxhimin e cilësimeve të privatësisë së klientit. 1v
_shopify_tm Përdoret për menaxhimin e cilësimeve të privatësisë së klientit. 30 min
_shopify_tw Përdoret për menaxhimin e cilësimeve të privatësisë së klientit. 2 w
_store_u Përdoret për të lehtësuar përditësimin e informacionit të llogarisë së klientit. 1 min
_përcjellja_pëlqimi Preferencat e gjurmimit. 1v
c Përdoret në lidhje me arkën. 1v
karrocë Përdoret në lidhje me karrocat e blerjeve. 2 w
karroca_monedha Përdoret në lidhje me karrocat e blerjeve. 2 w
karroca_sig Përdoret në lidhje me arkën. 2 w
karrocat Përdoret në lidhje me arkën. 2 w
karrocë_ver Përdoret në lidhje me karrocat e blerjeve. 2 w
arka Përdoret në lidhje me arkën. 4 w
arka_token Përdoret në lidhje me arkën. 1v
dynamic_arka_shown_on_karrocë Përdoret në lidhje me arkën. 30 min
hide_shopify_pay_for_arka Përdoret në lidhje me arkën. sesioni
mbaj_gjallë Përdoret në lidhje me lokalizimin e blerësit. 2 w
master_pajisja_id Përdoret në lidhje me hyrjen e tregtarit. 2 vjet
hapi i mëparshëm Përdoret në lidhje me arkën. 1v
mbaj mend_me Përdoret në lidhje me arkën. 1v
sigurt_klienti_sig Përdoret në lidhje me hyrjen e klientit. 20 vjec
shopify_pay Përdoret në lidhje me arkën. 1v
shopify_pay_redirect Përdoret në lidhje me arkën. 30 minuta, 3w ose 1v në varësi të vlerës
vitrinë_digest Përdoret në lidhje me hyrjen e klientit. 2 vjet
tracked_start_checkout Përdoret në lidhje me arkën. 1v
checkout_one_experiment Përdoret në lidhje me arkën. sesioni

Raportimi dhe Analiza

Emri Funksioni Kohëzgjatja
_faqe_edhe Ndiqni faqet e uljes. 2 w
_orig_referruesi Ndiqni faqet e uljes. 2 w
_s Shopify analitikë. 30 min
_shopify_d Shopify analitikë. sesioni
_shopify_s Shopify analitikë. 30 min
_shopify_sa_p Shopify analitika në lidhje me marketingun dhe referimet. 30 min
_shopify_sa_t Shopify analitika në lidhje me marketingun dhe referimet. 30 min
_shopify_Y Shopify analitikë. 1v
_Y Shopify analitikë. 1v
_shopify_evids Shopify analitikë. sesioni
_shopify_ga Shopify dhe Google Analytics. sesioni

[FUT KOOKI TJERA OSE TEKNOLOGJI TË GJUMIMIT QË PËRDORNI]

Kohëzgjatja e kohës që një cookie mbetet në kompjuterin ose pajisjen tuaj celulare varet nga fakti nëse është një cookie "i vazhdueshëm" ose "sesion". Kukit e sesionit zgjasin derisa të ndaloni shfletimin dhe kukit e vazhdueshme zgjasin derisa të skadojnë ose të fshihen. Shumica e kukive që përdorim janë të qëndrueshme dhe do të skadojnë nga 30 minuta deri në dy vjet nga data kur janë shkarkuar në pajisjen tuaj.

Ju mund të kontrolloni dhe menaxhoni cookies në mënyra të ndryshme. Ju lutemi mbani në mend se heqja ose bllokimi i cookies mund të ndikojë negativisht në përvojën tuaj të përdoruesit dhe pjesë të faqes sonë të internetit mund të mos jenë më plotësisht të aksesueshme.

Shumica e shfletuesve pranojnë automatikisht skedarët e personalizimit, por ju mund të zgjidhni nëse do të pranoni ose jo skedarët e personalizimit përmes kontrolleve të shfletuesit tuaj, të cilat shpesh gjenden në menynë "Vegla" ose "Preferencat" e shfletuesit tuaj. Për më shumë informacion se si të modifikoni cilësimet e shfletuesit tuaj ose si të bllokoni, menaxhoni ose filtroni kukit, mund të gjenden në skedarin e ndihmës së shfletuesit tuaj ose përmes sajteve të tilla si: www.allaboutcookies.org.

Për më tepër, ju lutemi vini re se bllokimi i kukive mund të mos parandalojë plotësisht mënyrën se si ne ndajmë informacionin me palët e treta, siç janë partnerët tanë reklamues. Për të ushtruar të drejtat tuaja ose për të hequr dorë nga disa përdorime të informacionit tuaj nga këto palë, ju lutemi ndiqni udhëzimet në seksionin "Reklamimi i sjelljes" më sipër.

Mos gjurmo

Ju lutemi vini re se për shkak se nuk ka një kuptim të qëndrueshëm të industrisë se si t'i përgjigjemi sinjaleve "Mos gjurmoni", ne nuk i ndryshojmë praktikat tona të mbledhjes dhe përdorimit të të dhënave kur zbulojmë një sinjal të tillë nga shfletuesi juaj.

Ndryshimet

Ne mund ta përditësojmë këtë Politikë të Privatësisë herë pas here në mënyrë që të reflektojmë, për shembull, ndryshimet në praktikat tona ose për arsye të tjera operacionale, ligjore ose rregullatore.

Ankesat

Siç u përmend më lart, nëse dëshironi të bëni një ankesë, ju lutemi na kontaktoni me e-mail ose me postë duke përdorur detajet e dhëna në "Kontakti" më sipër.

Nëse nuk jeni të kënaqur me përgjigjen tonë ndaj ankesës suaj, ju keni të drejtë të paraqisni ankesën tuaj tek autoriteti përkatës për mbrojtjen e të dhënave. Ju mund të kontaktoni autoritetin tuaj lokal të mbrojtjes së të dhënave ose autoritetin tonë mbikëqyrës këtu: [Shtoni informacionin e kontaktit ose faqen e internetit për autoritetin e mbrojtjes së të dhënave në juridiksionin tuaj. Për shembull: https://ico.org.uk/make-a-complaint/]

Përditësimi i fundit: [Data]